Obrázky z ciest

Naše nákladné vozidlá prepravujú tovar po celej Európe. Často sa stáva, že naši spoluobčania alebo obchodní partneri „narazia“ na niektoré z našich nákladných vozidiel počas svojej cesty. Potom nám pošlú obrázok. Tu si môžete pozrieť iba časť z tejto zbierky.